1. Osoba, zwana dalej w niniejszym regulaminie klientem, akceptuje jego treść w momencie skorzystania z oferty promocyjnej dot. możliwości uzyskania dodatkowych rabatów na rzecz korzystania z usług klubu sportowego FUNFIT II.
 2. Promocja dotyczy FUNFIT II w Zielonej Górze
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wskazania ew. korzystającemu z promocji, na jaki rodzaj usług oraz produktów korzystający, zwany klientem, może wykorzystać uzyskany rabat
 4. Klub zastrzega sobie prawo do nie udzielenia rabatów klientowi, który usiłował skorzystać z promocji podając nieprawdziwe dane, tzn.:
  a) błędny numer telefonu / nie istniejący numer telefonu
  b) błędny adres email / nie istniejący adres email
  c) killkukrotne podanie tego samego numeru telefonu
  d) wielokrotne podanie tego samego adresu email
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji dot. udzielania w/w rabatów bez podania przyczyny, w dowolnym momencie jej trwania.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszej weryfikacji podanych danych, dzięki którym w/w Klient może otrzymać w/w rabat.
 7. Za każdy prawidłowo uzupełniony formularz, gdzie jako formularz rozumiemy podanie prawidłowych danych kontaktów do 1 osoby, klient może otrzymać do 20.00 zł rabatu